Czy urlop wychowawczy można podzielić na części?

Kobieta występuje z wnioskiem o udzielenie jej urlopu na każdą z części urlopu wychowawczego oddzielnie
Prawo pracy umożliwia kobietom dzielenie przysługującego jej urlopu wychowawczego. Ważne jest, że urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach.
/ 27.09.2017 15:48
Kobieta występuje z wnioskiem o udzielenie jej urlopu na każdą z części urlopu wychowawczego oddzielnie

 Maksymalnym okresem urlopu wychowawczego jest okres 3 lat, w przypadku sprawowania opieki na zdrowym dzieckiem. Kobieta może wykorzystać przysługujący jej urlop wychowawczy do ukończenia przez jej dziecko 4 roku życia. Natomiast w przypadku dziecka niepełnosprawnego kobieta ma ponadto prawo do 3 lat urlopu wychowawczego, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Z reguły kobieta chce, aby pracodawca udzielił jej urlopu w pełnym wymiarze, czyli trzech lat. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby podzielić urlop wychowawczy na części. Należy jednak pamiętać, że urlop wychowawczy może zostać podzielony na maksymalnie 4 części.

Zobacz także:Wymiar urlopu wychowawczego

Podział na części

O podziale urlopu wychowawczego na części decyduje nie pracodawca, ale pracownica. Może podzielić swój urlop na różnej długości okresy sprawowania opieki nad dzieckiem. Nie ma żadnych regulacji prawnych, które określałyby maksymalny lub minimalny okres trwania każdej z części urlopu.

Pracownica nie musi także dzielić urlopu na 4 części, może podzielić go na 2 lub 3 lub wykorzystać urlop wychowawczy bez podziałów.

Kobieta, która wykorzysta 4 części urlopu wychowawczego, a nie wykorzysta trzyletniego wymiaru urlopu, nie ma prawo do reszty przysługującego jej urlopu. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach.

Wniosek o podział

Kobieta występuje z wnioskiem o udzielenie jej urlopu na każdą z części urlopu wychowawczego oddzielnie. Nie musi powiadamiać swojego pracodawcę, jak rozłoży swój urlop wychowawczy. Kobieta występuje z wnioskiem o udzielenie jej urlopu na każdą część oddzielnie.

Zobacz także:Jak złożyć wniosek o urlop wychowawczy

Redakcja poleca

REKLAMA