Praca w nadgodzinach jest dopuszczalna w niewielu sytuacjach

Czy muszę pracować w nadgodzinach?

Jestem w ciąży, jeszcze nie zawiadomiłam o tym pracodawcy. Mam pytanie, w naszej firmie zwyczajem jest zostawanie po godzinach. Czy w związku z ciążą będę z tego obowiązku zwolniona?
Małgorzata Machnicka / 29.09.2016 15:26
Praca w nadgodzinach jest dopuszczalna w niewielu sytuacjach

Tak jak najbardziej. W niektórych określonych przez Kodeks pracy przypadkach pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, bez żadnych negatywny konsekwencji dla siebie.

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  • szczególnych potrzeb pracodawcy.

Zobacz także:Ile godzin nadliczbowych przysługuje pracownicy w ciągu roku

Pracownicy, których nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych:

  • pracownice w ciąży,
  • pracownicy młodociani, a więc tacy, którzy ukończyli 16 lat, a nie ukończyli 18 roku życia,
  • osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej.
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia - wówczas gdy polecenie pracy w nadgodzinach następuje ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy,
  • pracownicy opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia (zarówno kobiety, jak i mężczyźni).

Zobacz także: Czas pracy kobiet

Podstawa prawna: Art. 131, art. 151 par. 2 i 3, art. 178 par. 1 Kodeks pracy