www.sxc.hu

Czy matka powinna pracować?

Kobiety, które są matkami także decydują się na podjęcie zatrudnienia. Często pojawiają się obawy, czy będą w stanie pogodzić swoje obowiązki związane z macierzyństwem, z zadaniami zawodowymi. 
/ 22.06.2010 11:11
www.sxc.hu

Coraz częściej kobietom ułatwia się wejście na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, aby w miarę możliwości aktywnie uczestniczyły w życiu społecznym, w tym zawodowym. Kobiety często nie posiadają wiary we własne możliwości, ich samoocena jest zaniżana z uwagi na przerwę w pracy zawodowej czy brak jakiegokolwiek doświadczenia.

Kobiety powinny mieć świadomość, że sam fakt macierzyństwa oraz wykonywanie obowiązków domowych wzbogaca ich potencjał nie tylko osobowościowy, lecz również zawodowy.

Pojawiają się lub utrwalają – jeśli już istniały – takie cechy jak empatia, zdolność do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, kreatywność i elastyczność w działaniu, łatwość dostosowywania się do nowych warunków, szybkie i trafne podejmowanie decyzji, otwartość na uczenie się i udoskonalanie efektów swojej pracy, podzielność uwagi, zdolność wykonywania kilku czynności jednocześnie itp.

Wszystkie te cechy z powodzeniem można przenieść na środowisko zawodowe. Ale żeby przedstawić te pozytywne umiejętności, kobiety powinny mieć ich świadomość.

Podczas autoprezentacji pracodawcy należy przedstawić te wszystkie cechy. Jednak wiele kobiet bardziej koncentruje się na swoich brakach i nie potrafi przedstawić korzyści płynących z ich macierzyństwa.

Zobacz też : Kobieta w pracy

Kobiety są bardzo dobrymi pracownikami, jednak często brakuje im wiary we własne możliwości, aby efektywnie zaprezentować swoje zalety. Dlatego też warto spotkać się ze specjalistą - doradcą zawodowym, doradcą personalnym lub psychologiem, który pomoże określić indywidualną ścieżkę poszukiwania zatrudnienia oraz optymalnego prezentowania się podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Zobacz też : Między pracą a domem