Niepełnosprawni w pracy - czas pracy fot. Fotolia

Czas pracy osób niepełnosprawnych - ile wynosi

Warto wiedzieć, zarówno gdy samemu jest się niepełnosprawnym, jak też gdy chce się taką osobę zatrudnić.
Milena Oszczepalińska / 08.01.2015 06:02
Niepełnosprawni w pracy - czas pracy fot. Fotolia
Czas pracy każdego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin wynosi 40 godzin tygodniowo (8 godzin dziennie). W przypadku osób niepełnosprawnych te liczby stanowią górną granicę ich dozwolonego czasu pracy. Nie zawsze jednak mogą oni pracować w wymiarze identycznym jak osoby w pełni sprawne.

Czas pracy osób niepełnosprawnych

Są pewne kryteria, zgodnie z którymi niektórzy niepełnosprawni nie mogą pracować 8 godzin na dobę, ale maksymalnie 7 godzin i analogicznie nie 40 a 35 godzin tygodniowo. Takie zasady przewidziane są dla osób z poważniejszymi problemami zdrowotnymi. Czas pracy nieprzekraczający 7 godzin na dobę przysługuje osobom:
  • ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  • z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Z zaświadczeniem czy bez?

Do lipca 2014 roku aby móc uzyskać skrócony czas pracy, osoba niepełnosprawna musiała otrzymać od lekarza stosowne zaświadczenie potwierdzające konieczność skrócenia wymiaru czasu pracy. Trybunał Konstytucyjny podważył jednak ówcześnie obowiązujący przepis. Z dniem 10 lipca 2014 przepis ten przestał obowiązywać i teraz niepełnosprawni nie muszą już zabiegać o otrzymanie żadnego zaświadczenia od lekarza, żeby ich czas pracy został skrócony. Wystarczy, że mają oni orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i automatycznie przysługuje im prawo do skróconego wymiaru czasu pracy.

Jakie jeszcze obostrzenia wiążą się z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej?

Oprócz tego, że osoba niepełnosprawna, jeżeli ma znaczny bądź umiarkowany stopnień niepełnosprawności, nie może pracować dłużej niż 7 godzin na dobę, należy też wiedzieć, że każda osoba niepełnosprawna:
  • nie może pracować w nocy;
  • nie może pracować w nadgodzinach.

W jakich przypadkach powyższe przepisy nie mają zastosowania?

Osoba niepełnosprawna może pracować w większym wymiarze, jeżeli lekarz, na prośbę danej osoby, przeprowadzi stosowne badania i wyrazi zgodę na wydłużoną pracę. Przepisy powyższe nie dotyczą także osób pracujących przy pilnowaniu.

Zobacz też: