Zadatek czy zaliczka

Mimo że często używamy tych zwrotów zamiennie, nie oznaczają tego samego. Warto rozróżniać te terminy, gdyż mają wpływ na nasze finansowe rozliczenia.
Zadatek czy zaliczka fot. Dreamstime
Często usługodawca przed wykonaniem pracy prosi o pieniądze na zakup materiałów lub na poczet przyszłej pracy. O tym, czy jest to zaliczka, czy zadatek, decyduje zawarta między nami umowa. Kwota wręczona usługodawcy staje się zadatkiem, gdy zostanie to jasno sprecyzowane w umowie – inaczej będzie to zaliczka. Dlaczego to takie ważne? Bo decyduje o sposobie rozliczenia się, jeśli dojdzie do zerwania umowy.

Zadatek:
- jeśli wykonawca nie dotrzyma umowy, możesz żądać zwrotu dwukrotnej wysokości wypłaconych pieniędzy;
- gdy sama rezygnujesz z usług ekipy – zadatek przepada.

Zaliczka:
- jeżeli fachowiec zrezygnuje z pracy, musi zwrócić ci całą otrzymaną kwotę zaliczki;
- gdy to ty odstępujesz od umowy, możesz stracić zaliczkę tylko, jeśli umowa tak przewiduje. Inaczej masz prawo żądać jej zwrotu.

Warto wiedzieć.
Jeśli transakcja zakończy się pozytywnie, to nie ma znaczenia, jak zostały nazwane wypłacone przez ciebie pieniądze. Wówczas zarówno zaliczka, jak i zadatek po wykonaniu usługi zostają zaliczone na poczet ostatecznej ceny.

Dobra rada:
Niezależnie od tego, czy dajesz zadatek, czy zaliczkę, zawsze żądaj od drugiej strony potwierdzenia odbioru pieniędzy

Alicja Hass / Pani domu

Porady prawne i finansowe - forum >>
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)