Wymiana prawa jazdy po ślubie fot. Fotolia

Wymiana prawa jazdy po ślubie

Sprawdź, ile masz na to czasu!
Milena Oszczepalińska / 20.08.2018 14:42
Wymiana prawa jazdy po ślubie fot. Fotolia

Właśnie zostałaś szczęśliwą żoną? Jeśli w związku z tym faktem zmieniły się twoje dane, np. nazwisko lub zmiana miejsca zamieszkania, musisz wymienić dokumenty. Ile masz czasu na wymianę prawa jazdy? Podpowiadamy!

Wymiana prawa jazdy po ślubie

Niezależnie od przyczyny konieczności wymiany prawa jazdy (zmiana nazwiska, miejsca zamieszkania), kierowca jest zobowiązany do zgłoszenia wniosku w tej sprawie w ciągu 30 dni od daty zmiany dotychczasowych danych. Aby tego dokonać, wystarczy złożyć w starostwie wniosek o wydanie wtórnika posiadanego prawa jazdy. Należy tego dokonać nie w dowolnym starostwie, ale w tym właściwym dla aktualnego miejsca zamieszkania. Można zrobić to osobiście, ale istnieje również możliwość upoważnienia do załatwienia za nas tych formalności przez jakąś inną osobę. Wraz z wnioskiem należy złożyć w starostwie odpowiednie załączniki.

Jakie dokumenty należy przedłożyć w celu wymiany prawa jazdy?

Wraz z wnioskiem o wydanie wtórnika prawa jazdy, należy zanieść do starostwa:

  • dowód wpłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy (100,50 zł);
  • 1 fotografię o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm (wymagania jak do dowodu osobistego);
  • ksero prawa jazdy, które dotychczas posiadaliśmy;

Ponadto:

  • jeśli kogoś upoważniamy - pisemne pełnomocnictwo (oraz dowód wpłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł, jeśli pełnomocnik nie jest kimś z naszej rodziny, ale osobą obcą);
  • jeśli wniosek składa cudzoziemiec - dokument potwierdzający prawo do pobytu na terenie Polski, np. kartę pobytu, wizę pobytową.

Do wglądu:

  • dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty;
  • w uzasadnionych przypadkach - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy.

Dowiedz się więcej: