POLECAMY

Umowa zlecenia i o dzieło

Umowę o dzieło regulują art 627-646 k.c. Dziełem jest rezultat wysiłku i staranności przyjmującego zlecenie - np. budowa obiektu , wykonanie projektu , sporządzenie ekspertyzy itp.
Umowa o dzieło

Umowę o dzieło regulują art 627-646 k.c. Dziełem jest rezultat wysiłku i staranności przyjmującego zlecenie - np. budowa obiektu , wykonanie projektu , sporządzenie ekspertyzy itp.

Umowa zlecenie i o dzieło

Cechami które charakteryzują umowę o dzieło są :
  • Odpłatność
  • Swoboda dysponowania czasem
  • Brak podporządkowania
  • Odpowiedzialność za rezultat
  • Możliwość posłużenia się osobą trzecią
Umowa zlecenia

Umowy zlecenia regulują art 734-751 k.c
Na podstawie umowy zlecenia , zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej zleceniodawcy np. sprawowanie opieki , podjęcie czynności pośrednictwa i reklamy.

Umowy zlecenia charakteryzują się :
  • Możliwa nieodpłatność
  • Brak trwałej więzi między stronami umowy
  • Brak podporządkowania
  • Możliwość posłużenia się osobą trzecią
Arkadiusz Czapla
źródło: artykuly.com.pl
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)