Ulgi podatkowe za 2012 rok fot. <a href="http://lookbook.nu/look/5264610-Meinropa-Dress-Sheinside-Bracelet-Romwe-Sunglasses" rel="nofollow" target="_blank">lookbook.nu/anila</a>

Ulgi podatkowe w 2013

Już kilka dni zostało na złożenie rocznego zeznania podatkowego. Termin rozliczenia upływa 30 kwietnia.
/ 26.04.2013 13:39
Ulgi podatkowe za 2012 rok fot. <a href="http://lookbook.nu/look/5264610-Meinropa-Dress-Sheinside-Bracelet-Romwe-Sunglasses" rel="nofollow" target="_blank">lookbook.nu/anila</a>
Nie wzięłaś się jeszcze do wypełniania PIT-u? Najwyższy czas to zrobić. Nie zostawiaj tego na ostatni dzień, bo w pośpiechu łatwo popełnić błąd lub przegapić przysługującą ulgę.

Dzięki ulgom wiele z nas ma nadpłatę podatku. Przypominamy, kto i jaką kwotę może odliczyć.

Od dochodu

  • Ulga za internet
Masz prawo odliczyć faktycznie poniesione koszty, ale nie więcej niż 760 zł. Pamiętaj, że musisz mieć dokumenty, które potwierdzą te wydatki.
  • Ulga rehabilitacyjna
Dotyczy osób niepełnosprawnych i takich, które mają je na utrzymaniu. Warunek: dochód osoby niepełnosprawnej nie przekraczał 9120 zł w 2012 roku. Wolno odliczyć m.in.:
- maks. 2280 zł rocznie m.in. za wykorzystanie samochodu stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II gr. inwalidzkiej do przejazdów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne;
- nadwyżkę ponad 100 zł miesięcznie przy zakupie leków, które zlecił lekarz specjalista;
- bez limitu – wydatki na cele rehabilitacyjne i związane z ułatwieniem czynności życiowych. Katalog tych wydatków określa ustawa podatkowa. Znajdziesz go również w broszurze do PIT/O dostępnej w urzędzie skarbowym.
  • Darowizny
Jeśli w 2012 roku przekazałaś darowiznę na cele pożytku publicznego lub religijne albo jesteś honorowym krwiodawcą, masz prawo odliczyć:
- faktycznie poniesione wydatki, nie więcej niż do 6 proc. twojego rocznego dochodu – gdy wsparłaś fundację;
- pełną kwotę przekazanej darowizny – gdy pieniądze przekazałaś na kościelną działalność charytatywną. Warunek: musisz mieć dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego;
- 130 zł za litr krwi. Wymagane zaświadczenie o ilości oddanej krwi i jej składników.
  • Ulga na oszczędzanie w IKZE
Masz do niej prawo, jeśli założyłaś Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Możesz odliczyć kwotę stanowiącą 4 proc. twojego ubiegłorocznego dochodu brutto (maks. 4030,80 zł).
  • Ulga odsetkowa
Odliczana na zasadzie praw nabytych. Jeśli w latach 2002–06 miałaś kredyt hipoteczny i zakończyłaś inwestycję w 2012 r., możesz odliczyć od dochodu faktycznie zapłacone odsetki od tej części kredytu, który nie przekracza kwoty 325 990 zł. Pamiętaj, że musisz mieć zaświadczenie z banku zawierające wykaz spłaconych w ubiegłym roku odsetek.

Od podatku

  • Ulga na dzieci
Odliczasz 92,67 zł za każdy miesiąc opieki nad dzieckiem (rocznie 1112,04 zł na każde dziecko). Limit odliczenia dotyczy obojga rodziców, opiekunów dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Przysługuje na dziecko, które:
- nie ukończyło 18 lat,
- do 25 lat, jeśli się uczy lub studiuje (w kraju lub za granicą),
- bez względu na wiek – jeśli ma przyznany zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.
  • Oszczędzanie w kasie mieszkaniowej
To kolejna, obok odsetkowej, ulga odliczana na zasadzie praw nabytych. Dotyczy osób, które przed 1.01. 2002 r. nabyły prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat, ale tylko na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Wolno odliczyć 30 proc. poniesionych wydatków, nie więcej niż 11 340 zł.
  • 1 procent
Masz prawo wskazać jedną organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcesz przekazać 1 proc. swojego podatku. Wykaz takich organizacji znajdziesz na: www.mpips.gov.pl/bip/. W PIT podajesz tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej organizacji oraz kwotę, jaką chcesz przekazać na jej rzecz. Nie może być wyższa niż 1 proc. podatku należnego za 2012 rok.

Warto wiedzieć!


W razie jakichkolwiek wątpliwości przy wypełnianiu PIT-u, skontaktuj się z infolinią podatkową 801 055 055.