Termin realizacji recepty a refundacja leków fot. Fotolia

Termin realizacji recepty a refundacja leków

Dowiedz się też, kiedy mimo ważności recepty farmaceuta może odmówić jej realizacji.
Alicja Hass / 20.10.2015 06:07
Termin realizacji recepty a refundacja leków fot. Fotolia

Możesz zrealizować tylko ważną receptę. A to oznacza, że musisz pilnować terminu jej wykupu, bo inaczej stracisz prawo do refundacji.

Termin realizacji recepty 

Zasadniczo termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia.
Są jednak wyjątki:
  • Jeżeli jest to recepta na antybiotyk lub wystawiona w ramach pomocy doraźnej – jej ważność wynosi 7 dni od wystawienia;
  • Recepta na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych powinna być zrealizowana w ciągu 120 dni od daty wystawienia.
  • Termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla indywidualnego pacjenta, nie może przekroczyć 90 dni od daty jej wystawienia.

Refundacja leków

Leki recepturowe muszą być sporządzone w aptece w ciągu 48 godzin. Recepty na leki recepturowe zawierające środki odurzające muszą być zrealizowane w ciągu 4 godzin.

Odmowa realizacji recepty

Farmaceuta ma prawo odmówić wydania medykamentu, gdy:
  • recepta jest nieważna,
  • podejrzewa, że recepta jest sfałszowana,
  • osoba, która chce wykupić receptę, nie ma jeszcze 13 lat,
  • ma wątpliwości co do wieku pacjenta, na którego wystawiono receptę,
  • od dnia sporządzenia preparatu minęło co najmniej 6 dni (dotyczy leków recepturowych lub sporządzonych na podstawie etykiety aptecznej),
  • wydanie leku mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu pacjenta (np. zbyt wysoka dawka).
Nie można zwrócić nabytego leku, chyba, że okaże się, iż lek jest uszkodzony a było to niewidoczne w aptece.
Alicja Hass
autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

Przeczytaj również: