Seniorzy mogą liczyć na szereg zniżek. Nawet banki mają specjalne oferty dla osób starszych fot. null

Świadczenie przedemerytalne

Zlikwidowano twoje miejsce pracy? Nie należy ci się emerytura? Sprawdź, czy może ci zostać przyznane świadczenie przedemerytalne.
/ 20.05.2019 14:07
Seniorzy mogą liczyć na szereg zniżek. Nawet banki mają specjalne oferty dla osób starszych fot. null

Aby je dostać, musisz spełnić kilka warunków. Jeśli spełniasz je wszystkie łącznie, możesz się starać o świadczenie przedemerytalne.

SUROWE KRYTERIA

Utrata pracy musi wynikać z winy pracodawcy. Straciłaś więc pracę, dlatego że zlikwidowano zakład pracy, pracodawca ogłosił upadłość, zbankrutował, jest niewypłacalny itp.

Musisz mieć odpowiedni wiek i staż pracy. W przypadku kobiet: wiek minimum 56 lat i 20 lat stażu pracy, albo 55 lat i co najmniej 30 lat pracy. Gdy staż pracy przekracza 35 lat, wiek nie ma znaczenia. W przypadku mężczyzn: ukończone 61 lat i 25-letni staż pracy, albo 60 lat i 35 lat pracy. Gdy staż pracy przekracza 40 lat, wiek nie ma znaczenia. Do stażu pracy oprócz okresów składkowych wliczane są także nieskładkowe, (np. studia, praca w gospodarstwie rolnym rodziców, urlop wychowawczy). Nie mogą one jednak przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych.

W zakładzie, który upadł (zbankrutował, jest niewypłacalny itp.), pracowałaś co najmniej pół roku przed jego likwidacją.

Po zwolnieniu z pracy musisz się zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy i pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez minimum pół roku. W tym czasie musisz podejmować się wszelkich prac zlecanych przez urząd, nawet jeżeli ci nie odpowiadają.

Jeśli spełnisz powyższe warunki, możesz wystąpić do ZUS o przyznanie świadczenie przedemerytalnego.

WNIOSEK DO ZUS

Z powiatowego urzędu pracy należy wziąć specjalne zaświadczenie, w którym wypisany jest okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. W ciągu 30 dni od daty otrzymania tego zaświadczenia należy udać się do ZUS. Jeżeli przegapisz termin i przyjdziesz później, zostaniesz odesłany z kwitkiem. Od tej zasady jest wyjątek: jeśli po upływie półrocza pobierania zasiłku nadal pracujesz na zlece- nie urzędu pracy, np. przy pracach interwencyjnych, wniosek do ZUS możesz złożyć w ciągu 14 dni po zakończeniu tych prac.

Do wniosku (druk Rp-26) dołączasz zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, świadectwo pracy z wyraźnie zaznaczoną przyczyną odejścia z pracy (np. z powodu jego likwidacji), dokumenty potwierdzające staż pracy (okresy składkowe i nieskładkowe).

W ciągu 30 dni ZUS ci odpowie, przyznając - lub nie - świadczenie przed-emerytalne. Jeżeli decyzja jest negatywna, możesz się odwołać: najpierw do ZUS, a jeżeli to nie przyniesie rezultatu - do sądu pracy (też za pośrednictwem ZUS-u). Masz na to 30 dni.

OD ŚWIADCZENIA DO EMERYTURY

Jeżeli otrzymujesz świadczenie przedemerytalne, możesz dorabiać, ale z ograniczeniami, bowiem ZUS wyznaczył limity. Jeżeli zostaną one przekroczone, ZUS może obniżyć świadczenie lub je odebrać. Świadczenie przedemerytalne kobiety otrzymują do ukończenia 60., a mężczyźni - 65 lat. Po przekroczeniu limitu wieku przechodzi się na emeryturę. Odbywa się to niejako automatycznie, bo wszystko załatwia ZUS.