Rezygnacja z wycieczki fot. Fotolia

Rezygnacja z wycieczki z biura podróży - niezbędne formalności

Z jakichś powodów nie możesz jechać na zaplanowane wakacje? Zobacz, jak to zrobić.
Milena Oszczepalińska / 07.07.2015 06:36
Rezygnacja z wycieczki fot. Fotolia

Od dawna planowałaś urlop w tropikach. Wykupiłaś już nawet wycieczkę w jednym z biur podróży. Ostatecznie okazało się jednak, że nie będziesz mogła wyjechać. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak zrezygnować z wycieczki z biura podróży, by nie stracić i wyjazdu, i pieniędzy?

Rezygnacja z wycieczki z biura podróży

Podpowiadamy, jakie formalności musisz spełnić, by odzyskać choć część pieniędzy w przypadku rezygnacji z wakacyjnego wyjazdu. Co mówi na ten temat polskie prawo?

Przepisy kodeksu cywilnego jednoznacznie zabraniają ustalaniu przez biura podróży zryczałtowanych jednakowych potrąceń dla wszystkich klientów. Każdą sprawę należy rozpatrywać indywidualnie. Biuro podróży nie ma prawa już w chwili podpisywania umowy zastrzegać sobie, że w przypadku rezygnacji z wycieczki jakaś część kosztów wycieczki przepadnie klientowi.

Jeżeli na umowie kupna wycieczki w biurze podróży znajdzie się zapis, że np. w przypadku rezygnacji z wycieczki na 20 dni przed terminem jej rozpoczęcia zostanie potrącone 50 procent kosztów poniesionych przez klienta, to sygnał, że biuro podróży stosuje tzw. klauzulę niedozwoloną.

Jak powinno zachować się biuro podróży, gdy rezygnujemy z wycieczki?

Jeżeli nasze rezygnacja w wykupionych wcześniej wczasów przyniosła pewne straty biuru podróży, może ono oczywiście potrącić nam część kosztów. Musi jednak pisemnie uzasadnić, w jakim stopniu poniósł szkodę oraz wykazać się na to jakimś dowodem, np. fakturą.

Ważne jest to, że nawet, gdy zrezygnujesz z wycieczki w dzień wyjazdu, powinnaś otrzymać chociaż cześć kosztów. W takim przypadku jednak wiadomym jest, że zwrot będzie raczej niewielki.

Sprawdź też inne porady finansowe:

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)