Renta socjalna – jak się o nią starać fot. Fotolia

Renta socjalna ZUS - kto może się o nią starać i jak to robić?

Sprawdź, co powinnaś zrobić, aby ją otrzymać!
Milena Oszczepalińska / 15.01.2019 14:26
Renta socjalna – jak się o nią starać fot. Fotolia

Mam 25 lat i jestem niepełnosprawna. W dzieciństwie przeżyłam poważny wypadek. Czy mam prawo do renty socjalnej z ZUS? Jak ją zdobyć? Czy będę mogła dorabiać?
Olga D., Kędzierzyn Koźle

Renta socjalna przysługuje osobie, która jest pełnoletnia i całkowicie niezdolna do pracy. Przy tym niezdolność ta musi być efektem poważnej choroby czy wypadku (w przepisach jest to określane jako naruszenie sprawności organizmu), jakie ta osoba przeżyła:

  • zanim ukończyła 18 lat albo:
  • przed ukończeniem 25. roku życia – jeśli się uczy lub studiuje.

Niezdolność do pracy stwierdza lekarz orzecznik ZUS-u. Może ją przyznać na stałe lub na określony czas, jeśli stwierdzi, że jest szansa, że po upływie tego okresu (np. w efekcie rehabilitacji czy zabiegów medycznych) będzie w stanie podjąć zatrudnienie.

Renta rodzinna dla dzieci - kiedy można i jak ją otrzymać

Ile wynosi renta socjalna ZUS?

Renta socjalna przyznawana jest w stałej wysokości – wynosi 84 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (w 2018 to 1029,80 zł brutto i 878,12 zł netto) i podlega waloryzacji.

Renta socjalna - formalności

Wniosek o rentę socjalną należy złożyć w oddziale ZUS-u, w miejscu zamieszkania. Do wniosku trzeba dołączyć:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na druku ZUS N-9 przez twojego lekarza prowadzącego;
  • dokumentację medyczną zgromadzoną przez okres leczenia;
  • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni (jeśli się Pani uczy);
  • zaświadczenie z gminy o powierzchni posiadanych użytków rolnych podaną w hektarach przeliczeniowych.

Czy mając rentę socjalną ZUS, można dodatkowo pracować?

Pobierając rentę, można osiągać przychód do 70 proc. średniej krajowej ogłoszonej przez GUS na dany kwartał kalendarzowy, inaczej renta zostanie zawieszona.

Wniosek o rentę socjalną znajdziesz na stronie www.sw.gov.pl.
Inne porady prawne i finansowe znajdziesz na naszym forum.

Sprawdź też:Komu przysługuje renta chorobowaJak otrzymać rentę po zmarłym członku rodzinyCo o emeryturach i rentach mówi ustawa