POLECAMY

Prawo do zasiłku celowego

Kiedy ośrodek może odmówić prawa do zasiłku
Prawo do zasiłku celowego
Jestem w trudnej sytuacji materialnej. Zwróciłam się do ośrodka pomocy społecznej o wypłatę zasiłku celowego na kupno najważniejszych rzeczy. Pracownica tej placówki powiedziała, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy wyrażę zgodę na przetwarzanie moich danych. Czy ośrodek ma prawo tak postępować?
Sylwia T. z Kościerzyny


Ośrodek pomocy społecznej ma obowiązek pozyskania danych osobowych od osób ubiegających się o wypłatę zasiłku celowego. Zatem proszenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest nie tylko zbędne, ale wręcz nieuprawnione. Co więcej, takie postępowanie wprowadza w błąd osobę ubiegającą się o zasiłek, bo sugeruje, że jest możliwość wyboru między podaniem bądź niepodaniem danych. Tymczasem ani rozpatrzenie wniosku, ani wypłata świadczenia nie byłyby możliwe bez posiadania przez ośrodek pomocy społecznej danych osobowych tych, którzy o takie wsparcie się ubiegają lub którym je już przyznano.

Podstawa prawna:
Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)