null fot. Fot. Sean Locke

Prawa pasażera samolotu

Wybierasz się w podróż samolotem, a tymczasem na lotnisku czekają cię przykre niespodzianki. Co robić, gdy rejs jest odwołany, albo gdy nie ma dla ciebie miejsca na pokładzie?
/ 20.05.2019 08:59
null fot. Fot. Sean Locke

Co zrobić, kiedy rejs został odwołany lub zabrakło dla ciebie miejsca na pokładzie samolotu? Przede wszystkim - nie panikować! Musisz od razu zgłosić się do przedstawiciela linii lotniczych i zażądać od niego pomocy. Zgodnie z rozporządzeniem musi ci jej udzielić, o ile odlatujesz z lotniska należącego do kraju UE lub na nie przylatujesz (także z kraju spoza Unii).

Brak miejsc w samolocie

Kupiłaś bilet lotniczy, stawiasz się na lotnisko w wyznaczonym terminie i czasie. Okazuje się, że nie ma dla ciebie miejsca na pokładzie samolotu. Dlaczego? Przewoźnik wie, że część osób z różnych powodów rezygnuje z lotu. Aby więc w samolocie wszystkie miejsca były zajęte, linie lotnicze sprzedają czasem więcej biletów, niż jest miejsc.

Pół biedy, jeśli chodzi tylko o to, że nie ma miejsca w twojej klasie. Czasami sytuacja może być nawet dla ciebie korzystna, bo z klasy turystycznej trafiasz do wygodniejszej biznesowej (uwaga: przewoźnik nie może żądać żadnych dopłat). W odwrotnym przypadku - gdy z klasy biznesowej trafiasz do turystycznej - przysługuje ci odszkodowanie, którego wysokość zależy od długości rejsu w kilometrach. Przewoźnik zwraca od 30 proc. do 75 proc. ceny biletu i musi to uczynić w ciągu 7 dni.

Często jednak miejsc nie ma w ogóle. Wówczas przedstawiciel przewoźnika prosi ochotników, by zrezygnowali z lotu. Otrzymują albo zwrot ceny biletu, albo propozycję lotu innym rejsem. Jako zachętę oferuje się im także inne korzyści, np. następny przelot tymi samymi liniami za niższą cenę. A gdy ochotników nie ma? Wówczas przewoźnik wyznacza arbitralnie pasażerów, którzy nie lecą. Wyłączone są tylko osoby o obniżonej sprawności poruszania się i osoby im towarzyszące, a także dzieci podróżujące samotnie. Osobom, które nie lecą, linie lotnicze muszą zapewnić opiekę, zwrot ceny biletu lub inne połączenie. Mają one także prawo do odszkodowania za niemożność kontynuowania podróży.

Odwołanie lotu

Jeśli lot jest odwołany, masz prawo do bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania w hotelu oraz do transportu, a także do 2 bezpłatnych rozmów telefonicznych, e-maili, faksów lub dalekopisów. Linie lotnicze muszą ci też zaoferować inny przelot do miejsca docelowego albo bezpłatny przelot do miejsca, z którego rozpoczęłaś podróż. Jeśli lot nie został odwołany z przyczyn obiektywnych, możesz otrzymać także zryczałtowane odszkodowanie. Zależy ono od długości lotu. Dla wszystkich lotów o długości do 1500 km wynosi 250 euro, dla wszystkich lotów wewnątrz UE dłuższych niż 1500 km i innych lotów o długości od 1500 do 3500 km: 400 euro; dla wszystkich innych lotów: 600 euro.

Opóźniony lot

Jeżeli lot jest opóźniony o minimum 2 godziny w przypadku lotów do 1500 km; 3 godz. lub więcej - dla lotów wewnątrz UE dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych między 1500 a 3500 km; o min. 4 godz. dla innych lotów - otrzymasz w zależności od potrzeb wyżywienie, nocleg i możliwość kontaktu. Jeżeli opóźnienie przekracza 5 godz., przewoźnik musi zwrócić ci opłaty i zapewnić powrót do domu.

***Podstawa prawna: Rozporządzenia nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.02.2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów - DzU UE L 46 z 17 lutego 2004 r.

MASZ PRAWO DO REKLAMACJI

Jeżeli przewoźnik nie zaoferował ci pomocy, powinnaś złożyć reklamację, dołączając kopie dokumentów, np. biletów i paragonów. Jeśli nie odpowie ci w ciągu 2-3 miesięcy, zgłoś się do Komisji Ochrony Praw Pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.