Poszerzenie kręgu spadkobierców

Dziadkowie też będą mogli dziedziczyć spadek!
rodzina, dzieci, rodzice, dziadkowie
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli nie ma testamentu, krewni zmarłego dziedziczą na podstawie kodeksu cywilnego.

Prawo do spadku mają małżonek, dzieci, a w dalszej kolejności rodzice i rodzeństwo spadkodawcy. Gdy ich nie ma, spadek przechodzi na gminę, nawet jeśli żyją dalsi krewni (np. dziadkowie).

Ale niedługo to się zmieni. W projekcie nowelizacji kodeksu cywilnego jest poszerzenie kręgu ustawowych spadkobierców. Mają być do nich zaliczeni dziadkowie w obu liniach (ojcowskiej i macierzyńskiej), ich dzieci (ciotki, wujowie, stryjenki i stryjowie) i pasierbowie. Dziedziczyliby wówczas, gdyby zmarły nie pozostawił po sobie bliższych krewnych.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)