fot. null

Postępowanie spadkowe przed sądem

Po śmierci drugiego męża w 2008 r. założyłam postępowanie spadkowe. Mąż nie zostawił testamentu, ale w obecności świadków powiedział, że zostawia mi swoją część mieszkania (razem je kupiliśmy). Jego dzieci z pierwszego małżeństwa to zakwestionowały. Było już kilka rozpraw. Świadkowie mają 76-83 lata. Obawiam się, że sąd gra na zwłokę. Co robić?
/ 20.05.2019 08:35
  fot. null

Opowiada Bożena Matuszewska, prawnik

Niestety, przepisy polskiego prawa nie nakładają na sądy konkretnych terminów na rozpatrzenie spraw. Sąd powinien działać sprawnie, bez nieuzasadnionej przewlekłości; jednak to, czy w konkretnej sprawie mamy do czynienia z nadmierną przewlekłością, jest kwestią oceny. Sprawa w sądzie trwa 3 lata, ale jest to okres, w którym 2 razy trafiła do sądu wyższej instancji i z powrotem do sądu pierwszej instancji. Wydaje się, że na razie nie można mówić o niezasadnym przewlekaniu sprawy. Jeżeli z uwagi na wiek świadków sprawa powinna być szczególnie szybko rozpoznana, proponuję, aby zwróciła się Pani do przewodniczącego wydziału albo wręcz do prezesa sądu, w którym sprawa się znajduje, z prośbą o szybkie jej rozpatrzenie.

Podstawa prawna: art. kps