POLECAMY

Podział spadku

Ustawodawca w kodeksie cywilnym przewidział okoliczność, że spadek po zmarłym może przypaść kilku spadkobiercom. W takich sytuacjach do stosunków jakie między nimi ....
Ustawodawca w kodeksie cywilnym przewidział okoliczność, że spadek po zmarłym może przypaść kilku spadkobiercom. W takich sytuacjach do stosunków jakie między nimi powstają stosuje się odpowiednio przepisy prawa cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów szczególnych.

spadekNie zawsze przeprowadzenie działu spadku musi się wiązać z postępowaniem sądowym. Dział spadku może bowiem nastąpić również na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami. Oczywiście należało przewidzieć konieczność, w której nie dojdzie między spadkobiercami do uzgodnienia wspólnego stanowiska. W takiej sytuacji każdy ze spadkobierców może wystąpić do sądu z wnioskiem o dział spadku.

Legitymacja czynna do zgłoszenia wniosku przysługuje również nabywcy udziału spadkowego oraz wierzycielowi spadkobiercy z mocy zajęcia jego praw.

Stosownie do dyspozycji art. 680 kpc wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz spis inwentarza (jeżeli zostały już wydane), jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.

Wnioskodawca nie musi wskazywać dokładnie sposobu dokonania działu. We wniosku należy wskazać wszystkich uczestników postępowania, (spadkobierców lub ich następców, zapisobierców, którym zapisano rzeczy lub prawa należące do spadku, a także nabywców udziału w konkretnym składniku majątku spadkowego).

Kolejnym ważnym elementem wniosku jest wskazanie przez osoby, pomiędzy którymi dokonuje się działu ich wieku, zawodów wykonywanych, stanu rodzinnego oraz danych co do swych zarobków i majątku. Ponadto wskazane osoby powinny wyjaśnić, w jaki sposób korzystały ze spadku dotychczas, jak również podać inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie, co każdy ze współspadkobierców ma otrzymać ze spadku.

Skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd.

podział spadkuNajkorzystniejszą sytuacją jest okoliczność, w której sąd będzie mógł wydać postanowienie działowe na podstawie zgodnego wniosku uczestników. W przeciwnym razie zastosowanie będą miały przepisy prawa cywilnego dotyczące zniesienia współwłasności. Przepisy te dopuszczają możliwość wyrównania wartości poszczególnych udziałów przez dopłaty pieniężne. Jeżeli zaś dojdzie do podziału gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

Co więcej dana rzecz podlegająca podziałowi, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Sąd również oznaczy termin i sposób ich uiszczenia tych dopłat i spłat, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych.

Wniosek o dział spadku podlega stałej opłacie, której kwota wynosi:
- 500 zł,
- 300 zł, jeżeli dokonanie działu nastąpiło na zgodny wniosek uprawnionych.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (22)
/3 lata temu
witam serdecznie dostalam spadek po ojcu z moja mlodsza siostra ale wtedy bylam niepelno letnia i tuz po sprawie sadowej wyjechalam za granice i do tej pory nie wrocilam do polski ale chce juz wrocic i sprzedac darowizne jak mam to zrobic prosze piszcie co moge zrobic w tej sytuacji to jest moja pierwsza darowizna a ja mam tylko 19 lat i nie wiem jak mam sobie z tym poradzic
/3 lata temu
Ja proponuję Ci zgłosić sie z tym problemem do adwokata, który już odpowiednio pokieruje sprawa. pomoc np. znajdziesz tu: http://www.adwokatniedzialek.pl/
/4 lata temu
Obecnie sądzę się z moją siostrą rodzoną o majątek po ojcu (mama nie żyje już kilka lat). Ona chcę zabrać wszystko ponieważ mieszkała z tatą i NIBY gdzieś ma potwierdzenie, że jej wszystko przepisał, ale zgubiła?! Strasznie się stresuje. Mam nadzieje,że ta sprawa jest do wygrania. Wybrałam sobie na adwokata Marka Bednarczyka - co sądzicie? Pierwsza rozprawa za pół miesiąca.
POKAŻ KOMENTARZE (19)