POLECAMY

Paszport dla dziecka

Jeśli chcesz ze swoją pociechą wyjechać za granicę, musi ona mieć odpowiedni dokument
Paszport dla dziecka fot. Panthermedia
Od 2009 r. obowiązują paszporty zawierające dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy i odcisku palca. I to zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

Na wydanie dokumentu paszportowego dziecku jest wymagana zgoda obojga rodziców (składają swoje podpisy na wniosku paszportowym w obecności urzędnika przyjmującego podanie). Mogą ją także wyrazić w formie oświadczenia przed notariuszem. Taka zgoda nie jest konieczna, gdy jedno z rodziców jest pozbawione władzy rodzicielskiej lub ma ją ograniczoną. Jeśli rodzice nie potrafią uzgodnić wspólnego stanowiska w kwestii wyjazdu dziecka za granicę, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

Jeśli dziecko nie ma jeszcze 5 lat, otrzyma paszport tymczasowy. Na twój wniosek może być mu wydany dokument biometryczny, który jest ważny 12 miesięcy.

Maluchy do 5. roku życia nie muszą uczestniczyć w składaniu wniosku paszportowego (chyba że dotyczy paszportu biometrycznego). Inaczej jest w przypadku dzieci, które mają co najmniej 5 lat – ich obecność jest konieczna.

Oprócz wniosku paszportowego trzeba dostarczyć:
- pisemną zgodę rodziców,
- kolorową fotografię paszportową o wymiarach 35 na 45 mm wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
- dokument uprawniający do wniesienia opłaty ulgowej, np. legitymację szkolną,
- oryginał dowodu wniesienia opłaty (30 zł za paszport biometryczny dla dziecka do 13. roku życia).

Paszport jest ważny:
- 5 lat dla dzieci w przedziale wiekowym 5–13 lat,
- rok (paszport tymczasowy) – dla dzieci do 5 lat.

Alicja Hass / Przyjaciółka

Porady prawne i finansowe - forum >>
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)