POLECAMY

Minimalny nieprzerwany odpoczynek dobowy

Pracownik w każdej dobie ma prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku z zastrzeżeniem gdy pracownikowi w okresie rozliczeniowym przysługuje równoważny okres odpoczynku oraz art. 136&2 i art. 137.
Pracownik w każdej dobie ma prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku z zastrzeżeniem gdy pracownikowi w okresie rozliczeniowym przysługuje równoważny okres odpoczynku oraz art. 136&2 i art. 137.

Przepis ten nie dotyczy także:
  • pracowników, którzy zarządzają zakładem pracy w imieniu pracodawcy
  • kiedy konieczne jest prowadzenie akcji ratowniczej, która ma na celu ochronę życia lub zdrowia ludzkiego, ochronę mienia lub środowiska albo usunięcie awarii. Wtedy pracownikowi przysługuje w okresie rozliczeniowym równoważny okres odpoczynku.
Minimalny nieprzerwany odpoczynek tygodniowy

Minimalny nieprzerwany odpoczynek dobowy

Pracownik ma prawo w każdym tygodniu do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który obejmuje co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

W przypadku, kiedy konieczne jest prowadzenie akcji ratowniczej, która ma na celu ochronę życia lub zdrowia ludzkiego, ochronę mienia lub środowiska albo usunięcie awarii oraz w przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika, która ma związek z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, jednak nie może być krótszy niż 24 godziny.

Odpoczynek, o którym mowa powinien przypadać w niedzielę. Niedziela obejmuje 24 kolejne godziny, poczynając od godziny 6.00 w tym dniu, chyba, że pracodawca ustalił inną godzinę.

Jeżeli dozwolona jest praca w niedzielę odpoczynek, o którym mowa wyżej, może przypadać w innym dniu niż niedziela.

Arkadiusz Czapla
artykuly.com.pl
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)