Kto ma prawo do renty socjalnej

W zależności od stanu zdrowia, renta może być przyznana na stałe lub na czas określony
Kto ma prawo do renty socjalnej fot. Dreamstime
Opiekuję się córką, która od wielu lat jest poważnie chora. Nigdy nie będzie mogła podjąć pracy. Jak mogę się starać o rentę dla niej?
Aniela M., Opoczno


Renta socjalna przysługuje osobie, która jest:

- pełnoletnia;
- całkowicie niezdolna do pracy.

Taka niezdolność (przepisy określają to jako naruszenie sprawności organizmu) musi być wynikiem choroby lub wypadku, do których doszło:
- przed ukończeniem 18 lat;
- przed ukończeniem 25. roku życia – jeśli się uczy lub studiuje;
- podczas studiów doktoranckich.

Niezdolność stwierdza lekarz orzecznik ZUS.

Wniosek o rentę należy złożyć w oddziale ZUS, w miejscu zamieszkania pani córki. Trzeba do niego dołączyć:
- zaświadczenie o stanie zdrowia na druku ZUS N–9 wystawione przez lekarza prowadzącego;
- dokumentację medyczną zgromadzoną przez cały okres leczenia córki (oryginały lub kserokopie z potwierdzoną zgodnością z oryginałami);
- zaświadczenie ze szkoły (uczelni), jeśli córka się uczy;
- ewentualnie zaświadczenie z gminy o posiadanych użytkach rolnych (w ha przeliczeniowych).

Alicja Hass / Pani domu

Porady prawne i finansowe - forum >>
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)