POLECAMY

Komu przysługuje zasiłek rodzinny

Zasiłek przyznaje się na okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego
Komu przysługuje zasiłek rodzinny fot. Dreamstime.com
Niedawno urodziłam dziecko. Czy należy mi się na nie zasiłek rodzinny? Jeśli tak, to gdzie i jakie dokumenty powinnam złożyć?
Iwona K., Darłowo

 
Prawo do zasiłku rodzinnego jest uzależnione m.in. od kryterium dochodowego. Świadczenie to przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł netto, gdy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka i wynosi:
- 68,00 zł – na dziecko w wieku do 5. roku życia;
- 91,00 zł – na dziecko w wieku od 5 lat do ukończenia 18 lat;
- 98,00 zł – na dziecko powyżej 18 lat do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku należy złożyć w urzędzie gminy (miasta i gminy), na terenie której Pani mieszka, lub w ośrodku pomocy społecznej.

Trzeba do niego dołączyć m.in.:
- uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie;
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający jego wiek;
- ewentualnie orzeczenie o niepełnosprawności;
- zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające fakt kontynuowania przez dziecko nauki, gdy ukończy ono 18 lat;
- zaświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, np. z urzędu skarbowego (jeśli jest Pani opodatkowana podatkiem dochodowym) lub z urzędu gminy (gdy źródłem utrzymania jest gospodarstwo rolne).

Alicja Hass / Pani domu

Porady prawne i finansowe - forum >>
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)