jak rozwiązać umowę z operatorem, rozwiązanie umowy, jak zmienić operatora fot. Fotolia

Jak rozwiązać umowę z operatorem?

Niekorzystna umowa z operatorem nie oznacza, że jesteś skazana na płacenie wysokich rachunków!
Weronika Kwaśniak / 11.02.2014 10:41
jak rozwiązać umowę z operatorem, rozwiązanie umowy, jak zmienić operatora fot. Fotolia

Czy można rozwiązać niekorzystną umowę z operatorem?Oczywiście! Nie zapłacisz kary, jeśli wykorzystasz odpowiedni moment, by ją zerwać. Każdą umowę, w tym również tę na telefon, internet i telewizję kablową czy satelitarną, można rozwiązać.

Jedyny problem dotyczy umów objętych promocją, gdy np. otrzymuje się za darmo (lub symboliczną złotówkę), nowy model telefonu czy dekoder. Jeśli zechcesz przed czasem zerwać taką umowę, będziesz musiała oddać pieniądze za to urządzenie.

Jaka jest wysokość opłaty za rezygnację z usług operatora?


Operator nie może domagać się wyższej opłaty niż wartość ulgi lub promocji udzielonej klientowi. Warto jednak wiedzieć, że jeżeli ten, przed wypowiedzeniem umowy, przez kilka miesięcy korzystał z usług, to operator wysokość należnej opłaty musi obniżyć proporcjonalnie do czasu, w jakim je świadczył.
Rezygnujesz z dwuletniej umowy po roku? Za telefon, który operator wycenił np. na 2400 zł, zapłacisz 1200 zł (im później tym mniej).
Jeśli opłaty nie zostaną wymienione w dokumencie, to firma nie ma prawa domagać się ich zapłaty.

Co powinien zawierać regulamin usług telekomunikacyjnych?Regulamin usług telekomunikacyjnych konkretyzuje zapisy zawarte w umowie. Powinien zawierać:
 • wszystkie dane teleadresowe operatora;
 • zakres świadczonych usług;
 • opis wszystkich elementów składających się na opłatę abonamentową;
 • wyjaśnienie zasad naliczania kar umownych;
 • szczegółowy zakres obsługi serwisowej;
 • standardowe warunki umowy, m.in. czas, na jaki została zawarta;
 • dokładny opis procedur składania reklamacji przez klientów.

Co zrobić, gdy umowa narusza prawa konsumenta?Jeśli podejrzewasz, że jakiś punkt w umowie może naruszać twoje prawa, skontaktuj się z prawnikami organizacji konsumenckich. Kiedy oni potwierdzą, że tak jest, porozmawiaj z operatorem i powiadom go o tym.
Szanujące się firmy potrafią przyznać rację klientowi i zmienić feralny zapis.
W niektórych przypadkach – gdy operator celowo nie zamieścił ważnego zapisu – jest on interpretowany na korzyść klienta.
Np. Jeśli nie określono czasu obowiązywania umowy, to uznaje się, że została ona zawarta na czas nieokreślony.
Gdy usługodawca nie podał terminu wypowiedzenia, to klient może ją w każdej chwili rozwiązać.

W jakim czasie można odstąpić od umowy bez konsekwencji?Zgodnie z prawem klienci mają prawo w ciągu 10 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość, np. przez telefon. Do niedawna firmy stosowały jednak pewną sztuczkę.
Wystarczyło, że rozpoczęły świadczenie usług przed upływem 10. dnia! Teraz się to zmieniło. Klient, który zawarł umowę na odległość może wycofać się w ciągu 10 dni nawet wtedy, gdy operator rozpoczął już świadczenie usług. Aby nie uwikłać się w niechciane zobowiązanie, należy jednak – najpóźniej 10 dnia od zawarcia umowy – wysłać do operatora pismo.

Co z jakością usług - np. brakiem zasięgu?Przed wybraniem oferty powinnaś sprawdzić, czy będziesz mogła z niej swobodnie skorzystać. Możesz to zrobić zaglądając do „mapy zasięgu” czy rozmawiając z osobami, które korzystają już z usług danej firmy.
Klienci często chcą rozwiązać umowę z winy telefonii komórkowych, bo w miejscu zamieszkania nie mają zasięgu. Firmy zastrzegają, że abonent może wykonywać połączenia, ale tylko na obszarze, na którym firma świadczy usługi.
Taką umowę możesz unieważnić dopiero w sądzie pod warunkiem, że udowodnisz, iż zostałaś celowo wprowadzona w błąd. Lepiej więc przemyśleć dokładnie zawarcie umowy i sprawdzić wszystko, co się da.
Podobnie jest z jakością internetu mobilnego. Operatorzy podkreślają, że bez przeszkód można z niego korzystać, ale tam, gdzie jest zasięg.

Jak unieważnić umowę z operatorem?Treść pisma, które ma unieważnić niechcianą umowę, zależy od terminu obowiązywania umowy. Kiedy on upływa lub upłynął, możesz sprawdzić w jej zapisach.
Jeśli masz podpisaną umowę na czas nieokreślony, możesz wypowiedzieć ją w każdej chwili. Najlepiej zrób to pod koniec okresu rozliczeniowego, wtedy nie będziesz musiała dopłacać za kilka dni świadczenia usług.
Pismo powinnaś złożyć w biurze obsługi klienta (na kopii poproś o pieczątkę, datę i podpis pracownika) lub prześlij listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.
Gdy przechodzisz do innego operatora i chciałabyś zachować dotychczasowy numer telefonu, poproś firmę, której ofertę wybrałaś, by załatwiła za ciebie wszystkie formalności.
Gdy jesteś związana z operatorem umową na czas określony, ale nie chcesz lub nie możesz dłużej korzystać z usług, podejmij negocjacje.
Największe szanse, by przekonać operatora do rozwiązania kontraktu bez ponoszenia wynikających z tego opłat masz wtedy, gdy przyczyny rezygnacji są od ciebie niezależne (np. śmierć członka rodziny). Możesz jednak to zrobić także w innej sytuacji - zależy to od dobrej woli firmy telekomunikacyjnej.
Jeśli operator się nie zgodzi, musisz poczekać, aż wprowadzi zmiany do obowiązującej umowy lub cennika. Wbrew pozorom nie są to wcale rzadkie sytuacje. O każdej takiej modyfikacji firma musi cię powiadomić.
Jeśli pretekstem do złożenia rezygnacji są zmiany w obowiązującej umowie, koniecznie to odnotuj w piśmie.
Gdy nie zaznaczysz, że wypowiedzenie następuje z winy firmy, to ta naliczy ci opłaty.

Jak napisać wypowiedzenie umowy z operatorem?Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony powinno zawierać następujące dane:
 • datę i miejsce, gdzie dokument został sporządzony,
 • twoje dane - imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu lub klienta,
 • prośbę o rozwiązanie umowy,
 • czytelny podpis.
Możesz także podać dane operatora lub określić rodzaj usługi, ale nie jest to konieczne.

Na podstawie artykułu Igora Lagendy z Poradnika Domowego

Dowiedz się więcej na temat swoich finansów:

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)