POLECAMY

Gdzie się starać o zasiłek rodzinny

Do zasiłku rodzinnego przysługują różne dodatki, m.in. z tytułu urodzenia dziecka (1000 zł)
Gdzie się starać o zasiłek rodzinny fot. Panthermedia
Niedawno urodziłam dziecko, które sama wychowuję. Gdzie mogę zgłosić się po zasiłek rodzinny? 
Justyna Z., Jasło


Przyznanie prawa do zasiłku zależy m.in. od kryterium dochodowego. Świadczenie przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:
- 504 zł lub
- 583 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Wniosek składa się w urzędzie gminy
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub w ośrodku pomocy społecznej (tę informację uzyska pani w gminie).

Do wniosku należy dołączyć:

- uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie;
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
- ewentualnie orzeczenie o jego niepełnosprawności;
- zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające kontynuowanie przez dziecko nauki, gdy ukończyło ono 18. rok życia;
- zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, np.: zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu za rok poprzedni (2010 r.).

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
- 68 zł na dziecko w wieku poniżej 5 lat;
- 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18. roku życia;
- 98 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24 lat.

Okres zasiłkowy biegnie od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Alicja Hass / Pani domu

Porady prawne i finansowe - forum >>
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)