kobieta, zima, wyjazd na narty, reklamacja fot. Dreamstime

Gdy wyjazd się nie uda - reklamuj go!

Jeżeli organizator nie wywiązał się ze swoich obowiązków, masz prawo do reklamacji!
/ 06.02.2012 06:42
kobieta, zima, wyjazd na narty, reklamacja fot. Dreamstime
Wykupiłaś wyjazd na narty. Na miejscu okazało się, że – inaczej niż było w katalogu – hotel ma gorszy standard, a za wyciągi trzeba płacić, choć miały być za darmo. Co możesz zrobić w takiej sytuacji?

Trzeba złożyć reklamację i to najlepiej od razu, na miejscu, rezydentowi. Jeśli tego nie zrobiłaś, masz prawo reklamować wyjazd po powrocie w biurze podróży. To ono bowiem odpowiada  za zgodność warunków proponowanych w ofercie z tymi, jakie zastaniesz na miejscu. Formularz reklamacji jest dostępny w Internecie, np. na stronie konsument.gov.pl. Powinnaś w nim wskazać wady wycieczki, załączyć dowody potwierdzające zarzuty (np. zdjęcia) i określić wysokość odszkodowania żądanego od biura podróży.

Jeżeli organizator uchyla się od odpowiedzialności albo nie uważa, że warunki były niezgodne z ofertą, swoich racji możesz dochodzić tylko na drodze sądowej. W razie problemów z napisaniem pozwu, poproś o pomoc miejskiego Rzecznika Konsumenta. Może on również poprowadzić twoją sprawę w sądzie.

Porady prawne i finansowe - forum >>