POLECAMY

Zmiany w prawie: dziedziczenie po zmarłym za granicą

Jak zmienią się przepisy w tej kwestii?
Zmiany w prawie: dziedziczenie po zmarłym za granicą fot. Fotolia

Sprawa dziedziczenia majątku po osobie, która mieszkała przed śmiercią za granicą od kilku lat stanowi poważny dylemat. Dlaczego? Od kiedy granice państw unijnych otworzyły się, wiele osób decyduje się na przeprowadzkę z kraju ojczystego gdzieś za granicę. Kiedy tam umrze, na jakich zasadach będzie można dziedziczyć po niej majątek? Zgodnie z prawem kraju ojczystego, czy tego, w którym ta osoba mieszkała tuż przed śmiercią?

Unijne prawo dotyczące dziedziczenia po osobie zmarłej za granicą od 2015 roku

Unia Europejska postanowiła ujednolicić system dziedziczenia po osobach zmarłych za granicą. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 4 lipca 2012 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego od 17 sierpnia 2015 roku dziedziczenie będzie wyglądało w sposób następujący:
  • prawem, zgodnie z którym będzie przeprowadzany proces dziedziczenia, będzie prawo kraju, w którym zmarły żył tuż przed śmiercią, jeśli w testamencie nie zaznaczył, że chce, aby odbywało się to na zasadach obowiązujących w jego kraju ojczystym.
  • spadkodawca, który jest obywatelem kilku krajów, może przed śmiercią wybrać, zgodnie z prawem którego kraju chce, aby było przeprowadzone dziedziczenie.
  • wszystkie składniki spadku, np. nieruchomości, będą podlegały pod prawo jednego wybranego kraju, niezależnie od tego, gdzie są one położone.

Czy te zasady obowiązują we wszystkich unijnych krajach?

Niemal w całej Unii dziedziczenie będzie odbywało się na wyżej wymienionych zasadach. Trzy kraje są jednak wyłączone spod tego prawa. Są to Irlandia, Dania i Wielka Brytania. W tych krajach postępowanie spadkowe będzie odbywało się na dotychczasowych zasadach.

Sprawdź też:

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)