działka budowlana, porady prawne

Działka budowlana

Kupiłaś ziemię i chcesz się na niej pobudować? Przeczytaj!
/ 27.10.2009 12:01
działka budowlana, porady prawne
Kupiłam ziemię. Chcę się na niej pobudować. Gdzie powinnam się zgłosić, by przekwalifikować działkę rolną na rekreacyjną lub budowlaną? Jakie dokumenty przygotować? Ile to będzie mnie kosztowało?
Danuta Z. z Kotowic


Kwestię przekwalifikowania działki z rolnej na budowlaną załatwia wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wniosek o przekwalifikowanie działki należy złożyć w wydziale urzędu gminy odpowiedzialnym za nieruchomości lub rolnictwo. W różnych urzędach gminy różna jest nazwa tego wydziału. Najlepiej zatem udać się do urzędu i tam dowiedzieć się, jaka jednostka jest odpowiedzialna za przekwalifikowywanie działek.

Druk wniosku dostanie Pani w urzędzie. Do niego trzeba załączyć wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego (należy zwrócić się do wydziału architektury w urzędzie gminy – koszt wypisu 30–50 zł, wyrysu – maksymalnie 200 zł) oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem (np. akt notarialny albo odpis z księgi wieczystej). Za przekwalifikowanie działki nie pobiera się opłaty.

Podstawa prawna: Ustawa o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym (DzU nr 80 poz. 717 z 2003 r.).

Porady prawne - forum >>