Czy wiesz jakie różnice i podobieństwa istnieję pomiędzy rozwodem a separacją ?

Bardzo często te dwie instytucje są mylone. Dowiedz się czym się naprawdę różnicą i w czym są do siebie podobne, praktycznie i prawnie!
/ 17.10.2017 11:09

Sąd orzeka o separacji jeżeli między Wami jako małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, na Wasze zgodne żądanie. Natomiast sąd orzeka o rozwodzie jeżeli między Wami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Zatem do orzeczenia separacji nie jest wymagane, aby rozkład pożycia zupełny był także trwały. Jednym z celów instytucji separacji jest bowiem obok kompleksowego, prawnego uregulowania skutków separacji faktycznej umożliwienie Wam przemyślenia celowości rozejścia się i ewentualnego powrotu do wspólnego pożycia;

Jeżeli Ty żądasz orzeczenia separacji, a Twój małżonek orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód;

Głównym z podobieństw powyższych instytucji jest skutek jaki wywierają, gdyż orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Do przedmiotowych konsekwencji możemy zaliczyć konieczność rozstrzygnięcia w obydwu przypadkach o władzy rodzicielskiej nad Waszym małoletnim dzieckiem i o Waszych kontaktach z dzieckiem. Pamiętaj jednak, że skutki rozwodu są dalej idące niż skutki separacji;

W prawie polskim nie występuje instytucja konwersji separacji w rozwód polegająca na tym, że separacja ulega przekształceniu w rozwód bez prowadzenia odrębnego postępowania rozwodowego, a treść wyroku rozwodowego inkorporuje treść orzeczenia separacji.