Czy wiesz jakie przedmioty wchodzą do majątku osobistego małżonków?

Niektóre przedmioty pomimo istnienia między Wami jako małżonkami wspólności majątkowej w przypadku ich nabycia wchodzą tylko do Waszych majątków osobistych, co rodzi daleko idące konsekwencje np. w przypadku egzekucji. Sprawdź zatem jakie to przedmioty!
/ 26.10.2017 14:09

Przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, czyli przed zawarciem małżeństwa wchodzą do Twojego majątku osobistego;

Bez znaczenia jest Twoje jednostronne oświadczenie jako małżonka będącego stroną umowy, że nabycie następuje na rzecz Twojego majątku osobistego, jeżeli w rzeczywistości nabywany przedmiot stanowi Wasz majątek wspólny jako małżonków;

Pamiętaj także, że przedmioty majątkowe, które nabyłeś przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę;

Do Twojego majątku osobistego wchodzą także przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania Twoich osobistych potrzeb;

Jeżeli uzyskałeś odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, powyższe świadczenia także nabywasz do swojego majątku osobistego;

Jeżeli uzyskałeś pieniężną nagrodę za osobiste osiągnięcia, nie wchodzi ona również do Waszego majątku wspólnego;

Możesz jednak przed notariusz sporządzić umowę, w której złożycie oświadczenie, że np. nabywana nieruchomość stanowi majątek osobisty jednego z Was. Musisz także w związku z powyższym zamieścić w treści aktu wniosku o wpisanie do księgi wieczystej jako właściciela tylko siebie, jeżeli to do Twojego majątku ma wejść przedmiotowa nieruchomość.