Czy wiesz jaką formę ma rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci?

Oprócz powołania do spadku na podstawie ustawy, w polskim prawie występuje też możliwość rozrządzenia majątkiem sprawdź sam jaka!
/ 23.10.2017 09:52

Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci możesz jedynie przez testament. Testament jest czynnością prawną pozwalającą uregulować sytuację majątku należącego do osoby fizycznej po jej śmierci. Testament jest także czynnością osobistą, dla dokonania której ustawa wymaga zachowania określonej formy;

Przepisy kodeksu cywilnego nie dają podstaw do twierdzenia, że konieczne jest abyś powołał spadkobierców, aby można mówić o ważnie sporządzonym testamencie. Jeżeli w ogóle nie zawrzesz rozrządzeń dotyczących osoby spadkobiercy, można twierdzić, że uznajesz ustawowy porządek dziedziczenia za najbardziej Ci odpowiadający. Poza dyspozycjami majątkowymi w testamencie możesz także zawrzeć postanowienia o charakterze niemajątkowym, takie jak niektóre polecenia lub ustanowienie wykonawcy testamentu czy wydziedziczenie;

Odwołać testament możesz, bądź w ten sposób, że sporządzisz nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczysz go, bądź w dokonasz w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień. Jeżeli jednak sporządzisz nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołujesz, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu;

Testament wywołuje skutki prawne dopiero z chwilą śmierci spadkodawcy. Dopóki ona nie nastąpi, testament nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a w szczególności nie wiąże Ciebie jako spadkodawcy.