Czy wiesz jak zmienić miejsce zameldowania?

Każdy obywatel Polski musi być zameldowany. Rozróżniamy 2 rodzaje meldunku: stały i tymczasowy. Wyjaśnię ci, jak zmienić zameldowanie.
/ 15.06.2019 21:36

Zameldowanie tymczasowe obowiązuje, gdy zmieniamy miejsce zamieszkania na pewien czas - studia, stypendium czy kontrakt. Jeśli przebywasz gdzieś krócej niż 2 miesiące, zobowiązany jesteś zgłosić to do gminy. Nie dotyczy to dzieci na koloniach czy dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia.

Zameldowanie stałe ma miejsce, gdy zostajesz w danym miejscu dłużej niż 3 miesiące. Musisz wskazać konkretny adres. Musisz wymeldować się z poprzedniego miejsca zameldowania i zameldować w gminie obecnego.

Żeby dopełnić formalności, należy udać się do gminy lub wypełnić wniosek przez internet. Należy zabrać ze sobą:  dowód osobisty, wniosek, odpis aktu urodzenia, dokładny adres poprzedniego zameldowania.