Czy wiesz jak wygląda wspólność majątku spadkowego?

Często spadek przypada kilku spadkobiercom, a wtedy prawa majątkowe, które przysługiwały spadkodawcy jako jednemu podmiotowi, przechodzą w drodze dziedziczenia na kilka podmiotów. Zobacz jak wygląda sytuacja spadkobierców współuprawnionych z tytułu praw należących do spadku!
/ 17.10.2017 11:17

Jedna z zasad stanowi, że wspólność majątku spadkowego opiera się na współwłasności w częściach ułamkowych. Wtedy jako spadkobierca możesz swobodnie rozrządzać swoim udziałem ułamkowym w prawie własności każdej z rzeczy należącej do spadku. Ta współwłasność w częściach ułamkowych, to wyłącznie aktywa spadku;

Masz prawo jako jeden ze współspadkobierców do współposiadania przedmiotów należących do spadku. Uprawnienie to jednak zostaje ograniczone, gdy w testamencie powołany został wykonawca testamentu lub kurator spadku nieobjętego;

Przypadają Ci także, pożytki i inne przychody z majątku spadkowego w stosunku do wielkości przysługującego Ci udziału w spadku;

Musisz współdziałać w zarządzie rzeczą wspólną;

Jeżeli współspadkobierca, przekraczając uprawnienie, przenosi na rzecz osoby trzeciej własność nieruchomości należącej do spadku, możesz, jako współspadkobierca ustalić, że umowa przeniesienia własności nie jest względem Ciebie skuteczna w zakresie przysługujących Ci praw spadkowych.