Czy wiesz jak wygląda skarga na czynności komornika?

Sprawdź kiedy przysługuje Ci przedmiotowa skarga i gdzie ją możesz złożyć!
/ 23.10.2017 10:51

Skargę na czynności komornika musisz wnieść do sądu rejonowego, przy którym działa komornik;

Skargę możesz złożyć jako strona, ale uprawniona jest także inna osoba, której prawa zostały przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone;

Powinna ona odpowiadać wymogom przewidzianym dla pism procesowych. Ponadto musi określać zaskarżoną czynność, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem;

Skargę musisz wnieść do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności gdy byłeś przy czynności obecny;

W innym wypadku skargę wnosisz do sądu w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Ciebie o dokonaniu czynności;

Odpis skargi sąd przesyła do komornika, który w terminie 3 dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu do którego skargę wniesiono;

Na postanowienie sądu skargi o odrzuceniu skargi możesz złożyć zażalenie;

Sąd rozpozna Twoją skargę w terminie 7 dni od dnia wpływu do sądu skargi;

Pamiętaj, że wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani zaskarżonej czynności.