Czy wiesz jak wygląda otwarcie spadku?

Prawo spadkowe jest pojemną dziedziną, kryjącą niuanse natury faktycznej i prawnej. Jednym z nich jest instytucja „otwarcia spadku”. Warto zatem się z nią zapoznać!
/ 23.10.2017 10:02

Pojęcie „otwarcie spadku” oznacza, że z chwilą śmierci spadkodawcy należące do niego prawa i obowiązki majątkowe stają się spadkiem, a więc pewną wyodrębnioną masą majątkową, poddaną przepisom prawa spadkowego. Prawa i obowiązki niewygasające z chwilą śmierci danej osoby przechodzą, w drodze sukcesji generalnej, na określone podmioty;

Otwarcie spadku powoduje, że powstają pewne prawa i obowiązki, których spadkodawca nie był podmiotem;

Krąg spadkobierców ustala się według stanu istniejącego w chwili otwarcia spadku. Spadkobiercą możesz być jeżeli jesteś osobą fizyczną żyjącą w chwili otwarcia spadku, istniejąca w tym momencie osoba prawna, a także dziecko poczęte, jeżeli urodzi się żywe;

Miejsce śmierci spadkodawcy nie jest także istotne dla określenia, który sąd jest „sądem spadku”. Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, właściwy jest sąd miejsca położenia majątku spadkowego lub jego części. W braku powyższych podstaw sądem spadku jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.