Czy wiesz jak wygląda ogłoszenie testamentu?

Jest rzeczą bardzo istotną dla wszystkich zainteresowanych spadkobierców czy zapisobierców, aby po śmierci spadkodawcy można było jak najrychlej stwierdzić czy pozostawił on testament i jaka jest jego treść. Sprawdź jak wygląda procedura!
/ 23.10.2017 10:04

W celu stwierdzenia, czy istnieje testament i gdzie się znajduje, sąd spadku może nakazać złożenie oświadczenia w tym przedmiocie;

Sąd spadku to sąd ostatniego miejsca Twojego zamieszkania jako spadkodawcy, a jeżeli Twojego miejsca zamieszkania w Polsce nie można ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Sąd w celu ustalenia istnienia testamentu zobowiązany jest z urzędu do przeprowadzenia rozprawy z udziałem wszystkich zainteresowanych oraz osób, co do których zachodzi przypuszczenie, że mają testament w swoim władaniu lub wiedzą o miejscu jego przechowywania;

Po uprawomocnieniu się postanowienia nakazującego określonej osobie złożenie oświadczenia co do testamentu sąd wzywa tę osobę do wykonania nałożonego obowiązku;

Jeżeli jesteś osobą u której znajduje się testament musisz go złożyć w sądzie spadku;

Ogłoszenia testamentu dokonuje sąd spadku po otrzymaniu dowodu śmierci spadkodawcy. Ogłoszenie polega na otwarciu i odczytaniu testamentu .