Czy wiesz jak wygląda instytucja substytucji?

Substytucja inaczej podstawienie jest instytucją prawa spadkowego, o której mało się mówi. Zobacz na czym polega i w jakich przypadkach ma zastosowanie!
/ 23.10.2017 09:39

Podstawienie zwykłe polega na tym, że spadkodawca ustanawia spadkobiercę testamentowego, na wypadek gdyby inna osoba powołana do spadku z ustawy lub z testamentu nie chciała (zrzekła się dziedziczenia) lub nie mogła być spadkobiercą (uznany za niegodnego);

Jako spadkobierca podstawiony zawsze nabywasz spadek od chwili jego otwarcia;

Podstawienie może obejmować jednego, kilku lub wszystkich spadkobierców ustanowionych. Na miejsce jednego spadkobiercy ustanowionego może być podstawiony nie tylko jeden, ale nawet dwóch lub więcej spadkobierców podstawionych;

Dopuszczalność podstawienia zwykłego jest ważnym elementem swobody testowania, ponieważ pozwala Tobie jako spadkodawcy na dokładniejsze określenie porządku dziedziczenia po Tobie, z uwzględnieniem Twoich stosunków rodzinnych i różnych sytuacji jakie mogą zajść po sporządzeniu testamentu;

Przykładem substytucji jest następująca fraza: „ W razie gdyby którekolwiek z moich dziedziczących z ustawy dzieci nie mogło lub nie chciało dziedziczyć jego udział przypadnie memu bratu”.