Czy wiesz jak wygląda adopcja dziecka?

Adopcja inaczej przysposobienie dziecka polega na wykreowaniu między osobą, która chce zaadoptować dziecko tzw. przysposabiającym i przysposobionym czyli dzieckiem, które ma być zaadoptowane, takiego stosunku prawnego, jaki istnieje między rodzicami a dziećmi. Sprawdź jak to zrobić!
/ 26.10.2017 13:51

Przysposobić możesz osobę małoletnią, tylko dla jej dobra. Wymaganie małoletniości powinno być spełnione w dniu, w którym składasz wniosek o przysposobienie, ale postępowanie sądowe może się zakończyć orzeczeniem o przysposobieniu wydanym już po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności;

Istota przysposobienia pełnego polega na tym, że w jego wyniku przysposobiony nie tylko staje się Twoim dzieckiem, ale także członkiem Twojej rodziny, przy jednoczesnym zerwaniu więzów ze swoją rodziną naturalną;

Przy przysposobieniu pełnym, dla którego potrzebna jest blankietowa zgoda rodziców biologicznych na przysposobienie, sporządza się nowy akt urodzenia dziecka przysposobionego z wpisaniem przysposabiających, czyli Was jako jego rodziców. Takie przysposobienie jest nierozerwalne;

Przysposobić możesz jeżeli masz pełną zdolność do czynności prawnych i jeżeli Twoje kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będziesz należycie wywiązywać się z obowiązków przysposabiającego;

Do przysposobienia potrzebna jest zgoda dziecka, jeżeli ukończyło 13 lat;

Wniosek o przysposobienie musisz wnieść do sądu rejonowego według Twojego miejsca zamieszkania jako przysposabiającego lub osoby mającej być przysposobioną, czyli dziecka;

Wniosek jest wolny od opłat sądowych.