Czy wiesz jak wydziedziczyć konkretnego spadkobiercę?

Uprawnienie do zachowku opiera się na więzi rodzinnej między spadkodawcą a uprawnionym, stąd spadkodawca może pozbawić tego uprawnienia, osobę która poważnie naruszyła swoje obowiązki rodzinne wobec niego. Sprawdź na czym polega instytucja wydziedziczenia, jakie rodzi konsekwencje i jakiego mogą być jej podstawy!
/ 17.10.2017 11:21

Wydziedziczenie jest niczym innym, wbrew powszechnej opinii, jak pozbawieniem uprawnienia do zachowku. Zatem w obowiązującym prawie wydziedziczenie nie jest pozbawieniem spadkobiercy ustawowego jego udziału spadkowego w drodze powołania do spadku innych osób, albo za pomocą testamentu negatywnego;

Możesz pozbawić uprawnioną do zachowku osobą, jedynie w testamencie i tylko z przyczyn przewidzianych w ustawie, takich jak:

wbrew Twojej woli jako spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego np. Twoje dziecko prowadzi przestępny tryb życia;

dopuścił się względem Ciebie jako spadkodawcy albo jednej z najbliższych Ci osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

uporczywie nie dopełnia względem Ciebie jako spadkodawcy obowiązków rodzinnych, np. Twój małżonek wielokrotnie nie udzielał Ci pomocy w trakcie Twojej choroby;

Nie możesz wydziedziczyć uprawnionego, gdy mu przebaczyłeś.