Czy wiesz jak ubiegać się o pełnomocnika z urzędu?

Zobacz jakie kryteria musisz spełnić, aby przyznano ci adwokata lub radcę prawnego z urzędu!
/ 26.10.2017 14:23

Masz prawo zgłosić, na piśmie lub ustnie do protokołu, wniosek o ustanowienie dla Ciebie adwokata lub radcy prawnego z urzędu. Czynisz to w sądzie w którym sprawa się toczy;

Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu, możesz złożyć niezależnie od tego, czy uprzednio zostałeś zwolniony od kosztów sądowych, czy też nie. Jednakże sąd, rozpoznając Twój wniosek, kieruje się zawartym we wniosku oświadczeniem, obejmującym szczegółowe Twoje dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i Twoich źródłach utrzymania;

Sąd uwzględni Twój wniosek, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny. W związku z tym samo złożenie przez Ciebie wniosku o ustanowienie dla adwokata lub radcy prawnego nie obliguje Sądu do jego uwzględnienia.

Sąd nie przyzna Ci pełnomocnika jeżeli uzna że potrzeba taka nie zachodzi, bo sprawa jest nieskomplikowana pod względem prawnym, a Ty sam potrafisz sobie poradzić w prowadzeniu procesu;

Stan zawiłości sprawy sądowej nie jest jedynym kryterium warunkującym potrzebę udziału adwokata lub radcy prawnego w takim postępowaniu. Wpływ na decyzję sądu mają także możliwości oraz umiejętności istniejące po Twojej stronie np. ewentualnej nieporadności, czy trudności z samodzielnym podejmowaniem czynności procesowych;