Czy wiesz jak sporządzić testament ustny?

Sprawdź kiedy testament w formie ustnej zachowuje ważność i w przypadku jakich okoliczności jest w ogóle dopuszczalny!
/ 23.10.2017 10:05

Możesz sporządzić taki testament, jeżeli istnieje obawa Twojej rychłej śmierci jako spadkodawcy. Powinna być ona uzasadniona stanem Twojego zdrowia jako spadkodawcy z punktu widzenia wiedzy lekarskiej lub doświadczenia życiowego;

Jeżeli w skutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Powyższa przesłanka zachodzi wówczas gdy Twoje skomunikowanie się z notariuszem lub właściwym organem urzędowym rodzi trudności niemożliwe do przezwyciężenia, dzieje się tak w przypadku gdy przebywasz w szpitalu na oddziale zakaźnym, lub w sytuacji gdy jesteś niepiśmienny;

Taka forma testamentu polega na tym, że Ty jako spadkodawca oświadczasz swoją wolę ustnie w obecności co najmniej trzech świadków;

Ustawa wymaga ponadto stwierdzenia treści testamentu, które może nastąpić poprzez spisanie Twojego oświadczenia jako spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, przez świadka lub osobę trzecią. Powyższe pismo musi być opatrzone miejscem i datą złożenia oświadczenia jak i miejsca i daty sporządzenia pisma. Musi być ono przez podpisane przez Ciebie, a także dwóch świadków lub wszystkich świadków. Kolejnym sposobem stwierdzenia treści jest zeznanie świadków złożone przed sądem w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku.