Czy wiesz jak scharakteryzować polecenie w prawie spadkowym?

Instytucja polecenia znana jest nie tylko prawu spadkowemu ale i prawu obligacyjnemu, w którym może stanowić jeden z elementów umowy darowizny. Zobacz jakie skutki wywiera zatem w prawie spadkowym!
/ 16.06.2019 18:00

Jest to zawarte w testamencie postanowienie przez które spadkodawca zobowiązuje spadkobiercę lub zapisobiorcę do oznaczonego działania lub zaniechania nie czyniąc nikogo wierzyciela;

Polecenie nie stwarza stosunku obligacyjnego, ma ono umożliwiać spadkodawcy osiągnięcie celów co do których zwykła konstrukcja długu nie znajduje zastosowania. Może ono mieć na celu uczczenie pamięci spadkodawcy;

Przykład polecenia: „Jest moją wolą, aby mój syn zaprojektował nagrobek, który zostanie wzniesiony na grobowcu rodzinnym”;

Od zapisu różni się tym, że może w przeciwieństwie do tego pierwszego nie przedstawiać wartości majątkowej;

Wykonania polecenia możesz żądać zarówno Ty, jeżeli należysz do grona spadkobierców jak i pozostali spadkobiercy oraz wykonawca testamentu;

Wykonania polecenia musisz dochodzić się w procesie. Możesz jako spadkobierca żądać wykonania polecenia niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu;

Jeżeli to ty jesteś adresatem polecenia, zapewne zainteresuje Cię fakt, że jego niewykonanie nie powoduje powstania odpowiedzialności odszkodowawczej po Twojej stronie, jako osoby zobowiązanej do jego wykonania.