Czy wiesz jak rozwiązać przysposobienie?

Zobacz w jaki sposób, gdy zaistnieją ważne powody możesz rozwiązać stosunek przysposobienia i jakie są tego skutki dla obu stron!
/ 23.10.2017 09:50

Z ważnych powodów zarówno Ty jako przysposobiony, jak i przysposabiający możecie żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd;

Ważnym powodem może być potrzeba umożliwienia Tobie powrotu do rodziny naturalnej, np. w wypadku odnalezienia się rodziców naturalnych, którzy w chwili orzekania o przysposobieniu nie byli znani lub nie było wiadomo, gdzie się znajdują;

Pozew o rozwiązanie przysposobienia musisz wnieść do sądu rejonowego, w którego okręgu pozwany czyli w Twoim przypadku przysposabiający ma miejsce zamieszkania;

Od wydanego wyroku przysługuje Ci apelacja do sądu okręgowego;

Orzekając rozwiązanie stosunku przysposobienia, sąd może, stosownie do okoliczności, utrzymać w mocy wynikające z niego obowiązki alimentacyjne;

Z chwilą rozwiązania stosunku przysposobienia ustają jego skutki;

Zachowujesz nazwisko nabyte przez przysposobienie oraz otrzymane w związku z przysposobieniem imię lub imiona. Jednakże z ważnych powodów sąd na Twój wniosek lub przysposabiającego może w orzeczeniu o rozwiązaniu stosunku przysposobienia postanowić, że powracasz do nazwiska, które nosiłeś przed orzeczeniem przysposobienia;

Możesz złożyć wniosek odnośnie powrotu do poprzednio noszonego imienia lub imion.