Czy wiesz jak przyjąć spadek?

Nabycie spadku w drodze dziedziczenia nie jest obowiązkiem spadkobiercy, ale zależy od jego woli. Sprawdź jakie sposoby ustawa przewiduje na jego przyjęcie!

Według prawa polskiego spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia z mocy samego prawa. Może jednak go przyjąć lub odrzucić;

Jeżeli chciałbyś przyjąć spadek, decydujesz na początku o tym czy za długi spadku chcesz odpowiadać bez żadnych ograniczeń, jeżeli tak to wtedy przyjmujesz spadek prosto, jeżeli z kolei chcesz ograniczyć odpowiedzialność za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku, przyjmujesz z dobrodziejstwem inwentarza;

Oświadczenie o przyjęciu spadku musisz złożyć w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się o tytule swojego powołania (np. o śmierci spadkodawcy). Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy nie złożysz oświadczenia o odrzuceniu spadku lub przyjęciu prostym lub z dobrodziejstwem inwentarza, z mocy prawa przyjmujesz spadek wprost. Z chwilą przyjęcia spadku, nie możesz już spadku odrzucić;

Oświadczenie musisz złożyć przed sądem rejonowym, w którego okręgu masz miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Oświadczenie możesz również złożyć przed sądem spadku w toku postępowania o nabycie spadku.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)