Czy wiesz jak przeprowadzić mediację w sprawie rozwodowej?

Mediacja jest instytucją mającą służyć pojednaniu lub próbie pojednania małżonków. Sprawdź, kiedy daną sprawę sąd kieruje do mediacji!
/ 20.10.2017 16:14

Jeżeli istnieją widoki na utrzymanie Waszego małżeństwa, sąd może skierować Was do mediacji. Wcześniej natomiast sąd musi zawiesić postępowanie z własnej inicjatywy, lub może to zrobić na Wasz zgodny wniosek;

W sprawach o rozwód i o separację przedmiotem mediacji mogą być także zaspokojenie potrzeb rodziny, alimenty, sposoby sprawowania władzy rodzicielskiej, kontakty z dziećmi oraz sprawy majątkowe między Wami;

Zawieszenie postępowania może nastąpić tylko raz w ciągu całego postępowania rozwodowego;

Jeżeli nie uzgodniliście osoby mediatora, sąd skieruje Was do stałego mediatora posiadającego wiedzę teoretyczną, w szczególności posiadającego wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych, mediatorami mogą być też kuratorzy sądowi lub osoby wskazane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne;

Jeżeli chcesz podjąć zawieszone postępowanie musisz złożyć wniosek do sądu. W tej sytuacji postępowanie zawieszone na Wasz zgodny wniosek może być podjęte nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od zawieszenia, pomimo tego, iż we wniosku określiliście termin krótszy. Jeżeli natomiast określiście we wniosku termin zawieszenia dłuższy niż trzy miesiące, podjęcie będzie mogło nastąpić dopiero po upływie tego terminu.