Czy wiesz jak napisać dobrą reklamację?

W przypadku wadliwych towarów, jesteśmy chronieni Prawem Konsumenta. Możesz sporządzić sam reklamację i napisać ją w domu.
/ 18.10.2017 15:02

Zacznij od umieszczenia informacji odnośnie daty i miejsca złożenia reklamacji. Ponadto, w lewym górnym rogu napisz wszystkie swoje dane.

Na środku, wstaw tytuł - "Reklamacja.....", zaś następnie dokonaj szczegółowego opisu reklamacji, dołączając dowód zakupu.

Napisz również kiedy ujawniła się wada i na czym ona polega. Określ, czego oczekujesz od sprzedawcy i do kiedy ma być sprawa wyjaśniona.

Pamiętaj, aby złożyć własnoręczny podpis. Na samym końcu pisma zostaw miejsce na potwierdzenie otrzymania reklamacji od sprzedawcy.