Czy wiesz jak dokonać darowizny jeżeli pozostajesz w związku małżeńskim?

Z prawnego punktu widzenia darowiznę wyróżnia wśród innych czynności prawnych to, że ma ona na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści kosztem majątku darczyńcy. Sprawdź czy w kwestii dokonania darowizny musisz konsultować się ze współmałżonkiem!
/ 23.10.2017 09:28

Niezależnie od ustroju majątkowego, w jakim pozostajecie, możecie rozporządzać, swoimi majątkami osobistymi w tym również w drodze darowizny;

Nie musicie zwracać się w takiej sytuacji do współmałżonka o wyrażenie zgody;

Inaczej natomiast przedstawia się sytuacja, gdy chodzi o dokonywanie rozporządzeń, także w drodze umowy darowizny, składnikami mienia wchodzącymi w skład majątku objętego wspólnością majątkową. Wtedy zgoda drugiego z małżonków jest potrzebna do dokonania przez Ciebie darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych;

Jeżeli takiej zgody nie wyraziłeś, a chcesz żeby ważność umowy darowizny przedmiotu lub prawa wchodzącego w skład majątku wspólnego była zachowana musisz potwierdzić jej dokonanie;

Dokonać darowizny możesz jedynie w formie aktu notarialnego. Natomiast oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny może być złożone w każdej formie, nie wyłączając sposobu tzw. domniemanego;

Jeżeli nie zachowasz formy aktu notarialnego, to umowa darowizny jest ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.