Czy wiesz czym jest rękojmia za wady?

Rękojmia za wady jest kolejnym środkiem ochrony służącym kupującemu w przypadku zakupu wadliwego towaru. Kwestia ta uregulowana jest w Kodeksie Cywilnym. Istnieją dwa rodzaje rękojmi:
/ 19.10.2017 11:24

Rękojmia za wady fizyczne stanowi o odpowiedzialności sprzedawcy względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Rękojmia za wady prawne stanowi o odpowiedzialności sprzedawcy względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej, lub gdy jest obciążona prawem osoby trzeciej. W razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy rzecz przez niego sprzedana dotknięta jest wadą, a w chwili zawarcia umowy konsument o niej nie wiedział.

Uwaga: Przepisy regulujące rękojmię, zawarte w kodeksie cywilnym, dotyczą wyłącznie sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami. W przypadku sprzedaży konsumenckiej mamy do czynienia z uprawnieniami wynikającymi z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.