Czy wiesz co należy zrobić w przypadku zakupienia produktu niebezpiecznego?

Produkt niebezpieczny to taka rzecz ruchoma, która nie zapewnia bezpieczeństwa, jakiego można od niej oczekiwać przy uwzględnieniu jej normalnego zużycia. W przypadku zakupu tego typu produktu powinieneś:
/ 19.10.2017 11:06

Zatrzymać dany produkt dla celów dowodowych, oraz zgłosić się do lekarza w celu udokumentowania wypadku i potwierdzenia obrażeń powstałych wskutek użycia niebezpiecznego produktu lub zetknięcia się z nim.

Wystąpić do sprzedawcy z reklamacją (pod warunkiem, że nie minął dwuletni okres dotyczący odpowiedzialności sprzedawcy za sprzedany towar), należy zaznaczyć, że produkt może być uznany za niebezpieczny. Otrzymując taką informację, sprzedawca, zobowiązany jest poinformować producenta o takim zdarzeniu, w celu szybkiego wyeliminowania zagrożenia.

Wnieść zawiadomienie do Inspekcji Handlowej albo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powinno ono być w formie pisemnej, należy także opisać produkt, wskazać markę, producenta – jeżeli na opakowaniu taka informacja istnieje, wskazać gdzie i kiedy został przez nas nabyty. Opisać, w jakich okolicznościach nastąpiło zdarzenie i wskazać, jaka w związku z tym powstała szkoda. Takie zawiadomienie będzie stanowiło podstawę do przeprowadzenia kontroli przez IH oraz wszczęcia postępowania przez Prezesa UOKiK, na skutek której produkt zostanie wycofany ze sprzedaży.

Gdy wystąpi szkoda w związku z użytkowaniem towaru, konsument ma prawo wystąpić do jego producenta o odszkodowanie na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny. Postępowanie toczy się przed sądem cywilnym z powództwa osoby poszkodowanej.