Czy wiesz co możesz zrobić, jeśli zakupione buty okażą się trefne?

Niekiedy zdarza się że sprzedawca „nabił” nas w butelkę. Sprzedał nam buty, który po jednym dniu się rozleciały. Co możemy zrobić?
/ 18.10.2017 15:01

Należy udać się do tego sprzedawcy i poprosić o druk reklamacji. Napisać w niej uzasadnienie, że towar jest niezgodny z umową. Można domagać się zwrotu pieniędzy, odpłatnej naprawy lub wymiany na nowy niewadliwy towar. Często sprzedawcy sami spisują taką reklamację.

Musimy do reklamacji załączyć dowód zakupu – faktura lub paragon. Na złożenie reklamacji mamy 2 lata od daty zakupu.

Jeśli reklamacja nie zostanie uznana, możemy podjąć inne kroki – sąd konsumencki. Jeśli sprzedawca nie będzie chciał stanąć przed takim sądem to ostatecznie składamy pozew.