Czy w Polsce funkcjonuje instytucja, która bezpłatnie udziela pomocy konsumentom?

Tak. Główną rolę odgrywają podmioty takie jak: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Federacja Konsumentów, miejski lub powiatowy rzeczników konsumentów.
/ 13.10.2017 10:52

UOKiK jest właściwy w przypadku naruszeń zbiorowych praw konsumentów. Zaś w przypadku spraw indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.

Ich główne zadania polegają na: zapewnieniu bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

W Internecie są specjalne wyszukiwarki, za pomocą których odnajdziemy dane rzecznika świadczącego pomoc w naszym regionie.

Federacja Konsumentów jest niezależną organizacją pozarządową. Każdy konsument, który przyjdzie, zadzwoni lub napisze do jednego z 48 oddziałów terenowych Federacji Konsumentów, może liczyć na bezpłatną pomoc.