Czy robiąc zakupy w internecie przysługują konsumentom takie same prawa, jak przy normalnej, bezpośredniej sprzedaży?

Należy zaznaczyć, iż w przypadku sprzedaży internetowej obowiązują przepisy zawarte w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Przyznaje ona konsumentom niejako więcej praw, z racji większego ryzyka podczas zakupów na odległość. Oto niektóre z nich:
/ 21.11.2017 09:13

Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. W przypadku rezygnacji z zakupu, umowa pomiędzy konsumentem a sprzedawcą uznawana jest za niezawartą, a konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań, musi jedynie oddać produkt w stanie niezmienionym.

Nikt nie może żądać od konsumenta zapłaty za wycofanie się z umowy, popularnie zwanego- odstępnego, takie żądanie jest bezprawne i nawet jeśli zostało zapisane w umowie jest nieważne. W przypadku zakupu dokonanego w zagranicznym sklepie internetowym to możliwość rezygnacji z zakupów zależy od przepisów prawnych danego państwa.

W państwach Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywą o ochronie konsumentów w umowach zawieranych na odległość, na zwrot towaru ma się z reguły 7 dni roboczych, warunki zwrotu są bardzo zbliżone do polskich.